ΚΟΡΡΕΣ

FAMAR

EUROBANK

SYNGENTA

ΚΤΗΜΑ

BP

TASTY

CHIPITA

SYNGENTA

ΜΕΓΑ

METAXA

GAEA

PFIZER

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

BAYER

FRIESLANDCAMPINA

BACARDI

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

ROCHE

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

PROCTER & GAMBLE

BOEHRINGER

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

NOVARTIS

ΠΙΝΔΟΣ

ΔΕΛΤΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

HENKEL

MOBIL