ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η εταιρία Ν. Καμπάς, στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης καινοτόμων προϊόντων και με γνώμονα τόσο την ποιότητα των ετικετών όσο και την ασφάλεια των προϊόντων για τα οποία προορίζονται, αποφάσισε την αποκλειστική χρήση ειδικών μελανιών “Low migration”, που είναι ασφαλή και κατάλληλα για συσκευασίες τροφίμων και φαρμάκων. 

Χημικές ουσίες που περιέχονται στα μελάνια εκτύπωσης, έχουν ανιχνευθεί επανειλλημένα σε τρόφιμα, παρόλο που δεν έρχονταν σε άμεση επαφή με την τυπωμένη πλευρά της συσκευασίας τους. Ουσίες που είναι ικανές να προκαλέσουν αλλοιώσεις στη σύσταση των τροφίμων, ή ακόμη να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Από τα πιο γνωστά περιστατικά, είναι το 2005 η ανίχνευση μιας ουσίας που περιέχεται στα μελάνια (ισοπροπυλική θειοξανθίνη) σε βρεφικό γάλα (!) και λίγα χρόνια αργότερα, η ανίχνευση μιας άλλης ουσίας σε δημητριακά πρωινού, που ήταν συσκευασμένα σε σακουλάκια, μέσα σε κουτιά από χαρτόνι, τυπωμένο μόνο εξωτερικά!

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές έρευνες και προσπάθειες προσδιορισμού των ουσιών αυτών. Εκεί έχουν βασιστεί και οι κανόνες που έχει θεσπίσει η Διεθνής Κοινότητα για τα «επιτρεπτά» και «μη επιτρεπτά» μελάνια για ετικέτες που προορίζονται είτε για χρήση απευθείας επάνω σε τρόφιμα (όπως φρούτα, λαχανικά, τυριά κ.α.) είτε για ετικέτες που θα κολληθούν εξωτερικά στη συσκευασία.

Με γνώμονα τον κανονισμό EC No 1935/2004, αποφασίσαμε από το 2012, να χρησιμοποιουμε σε όλες τις ετικέτες που τυπώνουμε, αποκλειστικά, μελάνια που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τρόφιμα και φάρμακα (“Low migration Inks”). Έτσι, εμείς είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των ετικέτών μας κι εσείς σίγουροι για την ασφάλεια των προϊόντων σας!