ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μετά το στάδιο της παραγωγής και πριν την τελική συσκευασία, εφαρμόζεται ποιοτικός έλεγχος με εξειδικευμένο σύστημα Web Inspection Camera. Το σύστημα αυτό, χρησιμοποιεί τελευταία τεχνολογία σάρωσης, ελέγχοντας και επαληθεύοντας ηλεκτρονικά κάθε μία ετικέτα, για τον εντοπισμό σφαλμάτων εκτύπωσης, όπως γρατζουνιές, σταγόνες μελανιού, μετατοπίσεις κειμένου, ακόμη και διαφοροποιήσεις χρωμάτων αν χρειαστεί. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου ολογραμμάτων, επιθεώρηση Barcode και ελέγχου Braille, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται οι ακριβείς απαιτήσεις κάθε ετικέτας, ιδιαίτερα για τους ευαίσθητους τομείς των τροφίμων, των φαρμάκων και των χημικών.

Στο τελευταίο στάδιο, πριν την αποστολή τους, τα ρολά με τις ετικέτες συσκευάζονται με τρόπο που τα προστατεύει, ώστε τα χαρακτηριστικά των ετικετών να παρεμένουν αναλλοίωτα στη διάρκεια της αποθήκευσής τους πριν την επικόλληση.