ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, παρέχουμε υπηρεσίες μελέτης συσκευασίας και σχεδιασμού ετικέτας από την αρχή.

Μελετάμε κάθε παράμετρο και με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος, προτείνουμε λύσεις που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της συσκευασίας του.