ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ

Στην εταιρία μας υπάρχει Τμήμα Προεκτύπωσης που καλύπτει τις ανάγκες παραγωγής Διαχωρισμών χρωμάτων, εκτύπωσης ψηφιακού δοκιμίου, παραγωγής φιλμ και παραγωγής εκτυπωτικών πλακών.