ΚΟΡΡΕΣ

FAMAR

EUROBANK

SYNGENTA

SPYROPOULOS

BP

TASTY

CHIPITA

MEGA DISPOSABLES

PINDOS

METAXA

GAEA

PFIZER

GAEA WINES

BAYER

FRIESLANDCAMPINA

BACARDI

PAPAGIANNAKOS

ROCHE

PROCTER & GAMBLE

BOEHRINGER

AGROTIKI

NOVARTIS

DELTA

PAPADIMITRIOU

HENKEL

MOBIL