ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ EN ISO 14001:2004

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την πρόσφατη πιστοποίηση που έλαβε η εταιρία μας για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει.

Συγκεκριμένα, η Ν. Καμπάς έλαβε Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004, από τον Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS, με Αριθμό Πιστοποιητικού 04013089.

Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, έχουμε δεσμευθεί σε μια Περιβαλλοντική Πολιτική, με συγκεκριμένους στόχους, ενώ διεξάγουμε διαρκώς ελέγχους και ερευνούμε πρακτικές φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Βασικές αρχές της πολιτικής μας αυτής είναι : η μείωση των απορριμάτων-αποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η εξασφάλιση της καλής ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας σε επίπεδο ασφαλείας αλλά και υγείας των εργαζομένων, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και η επιλογή προμηθευτών και συνεργατών και με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια.

Γιατί το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε δεν το κληρονομούμε από τις προηγούμενες γενιές, αλλά το δανειζόμαστε από τις μελλοντικές! Και είναι ευθύνη μας να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του!